De informatie op deze website is alleen bedoeld voor algemene informatieve doeleinden.

De informatie is verstrekt door Curaçao Laboratories Ltd. en hoewel wij trachten deze informatie actueel en correct te houden, kunnen wij geen verklaring of garantie van welke aard dan ook afgeven, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en beschikbaarheid van de website of de informatie, producten, diensten of aanverwant beeldmateriaal opgenomen op de website, voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u in deze informatie stelt is daarom strikt op eigen risico.

Wij aanvaarden in geen geval aansprakelijkheid voor enig verlies of schade, inclusief en zonder beperking indirecte of gevolgschade, of enig verlies of schade als gevolg van het verlies van gegevens of winsten, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u doorlinken naar andere websites Curaçao Laboratories Ltd. geen invloed op kan uitoefenen. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. De publicatie van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of goedkeuring van de standpunten die daar worden weergegeven.

Wij doen er alles aan gedaan om de informatie die op deze site verschijnt in commentaren en blogs zo beschaafd en ‘schoon’ mogelijk te houden. Hierbij ook gelet op pornografische inhoud en immoreel gedrag.

Wij doen er alles aan op de website altijd soepel te laten functioneren. Echter, Curaçao Laboratories Ltd. aanvaardt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor tijdelijke niet beschikbaarheid van de website vanwege technische problemen buiten onze macht.

De gebruiker van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de bezoeker van de website. Het is de gebruiker niet toegestaan de informatie op deze website te kopiëren, te verspreiden of te bewerken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Curaçao Laboratories Ltd. We hebben het auteursrecht op alle informatie op deze website.